• Din varukorg är tom

Wellness Screeningjpg

ERBJUDANDE 

WELLNESS SCREENING MED 40 MEDICINSKA MARKÖRER

 GÄLLER  t.o.m  31 OKTOBER

Ett vetenskapligt verktyg för bättre hälsa

1499 kr

(ordinarie pris 1999 kr) 

Har du sökt hjälp hos läkare eller olika terapeuter utan att hitta orsaken varför din kropp inte fungerar optimalt? En screening med Wellness Screening är en evidensbaserad screening ur vilken du får 40 medicinska markörer som visar hur din kropp mår i dag. Screeningen ger optimala kost- och näringsråd samt livsstilsråd om fysisk träning samt hur bra din kropp är på att återhämta sig efter träning eller en vanlig vardag.


Wellness Screening (WS) är en hudraprocentig evidensbaserad analysmetod som genererar biomarkörer för underlag till ditt personliga- och unika friskvårdsprogram. Screeningen gör det även möjligt att följa din utveckling mot bättre hälsa och visar på markörer till kompletterande analyser vid behov. 


SCREENINGEN GER BLAND ANDRA FÖLJANDE MARKÖRER:


 • -Hjärta- och cirkulation 
 • -Kväveoxid - Endotelfunktion 
 • -Stress - Autonoma nervsystemet 
 • -Kroppsammansättning 
 • -Syremättnad, VO2max 
 • -Insulinresistens - Risk för diabetes 
 • -Låggradig kronisk inflammation 
 • -Hjärna - Serotonin, dopamin, noradrenalin
 • -Matsmältningssystem 
 • -Neuropati
 • -pH-balans, oxidativ stress
 • -Metabolism - Sköldkörtel 
 • -Lever/Njure 

Wellness Screening är den enda mätmetoden på marknaden som är datorstödd och genererar upp till 40 olika fysiologiska biomarkörer som kan ligga till grund för personlig hälsorådgivning. Screeningen visar utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar men även utvecklingen vid optimering av hälsan vid träning på hög nivå. Med screeningen ges förebyggande råd om kost- och näringsoptimering samt livsstilsråd kring träning och återhämtning.


Ta hand om dig eller någon annan 

Erbjudandet gäller vid betalning senast 31oktober 

(Screeningen omfattar screening och genomgång 75 minuter)


 

Våra kroppar är fantastiska, de talar till oss genom olika signalsystem 

20210129_134657jpg

Redan 460-377 f.Kr pratade vår medicinske förebild om hur viktig kosten var för välbefinnande och läkning av kroppen. Hippokrates  var en grekisk läkare och är en av de mest framträdande personerna i medicinens historia. Hippokrates kallas "läkekonstens fader" för sina bidrag som grundare av den hippokratiska medicinska skolan vilket medfört och utvecklat discipliner inom dagens läkaryrke. 

Hippokrates mest kända citat:

Låt maten vara medicinen och medicinen vara maten

      

Under de senaste decenniet har mycket forskning genomförts som stöttar forskningen om en kommunikation mellan hjärnan, tarmen och tarmfloran.  När vi äter, sover eller när vi är hungriga  skickas signaler från tarmen upp till hjärnan även omvänt, från hjärna till tarm. Detta sker genom ”the gut-brain axis” (tarm-hjärna-axeln) som går via vagus nerven och involverar ett stort och komplext nätverk med alltifrån nervceller till immunceller, molekyler och bakterier.  

 Våra kroppar är fantastiska. De talar till oss genom olika signalsystem

Redan tidigt i livet kan kroppen signalera att något inte står rätt till. Det är kroppens sätt att ”ropa på hjälp”. Signalerna kan visa sig som allergi, psoriasis/eksem, stress, trötthet, sömnproblem, migrän/huvudvärk, magproblem och andra symptom. Det här är signaler som talar om för oss att något är fel och inte står rätt till. Tyvärr ignorerar många kroppens rop på hjälp och fortsätter med tidigare kost och livsstil utan att förändra något. Låter man symptomen fortgå kan långsamt låggradig inflammation byggas. Låggradig inflammation byggs långsamt upp under decennier och kan så småningom leda till sjukdomar som diabetes, hjärt-/kärlsjukdom, högt blodtryck, demens, Alzheimers, autoimmuna sjukdomar och många andra sjukdomar.  

Det är vårt eget ansvar hur vi mår. 

Små justeringar med hjälp av kost- och livsstil kan göra fantastiska förändringar som ger belöning i form av bättre hälsa- och välmående.

I dag vet man att endast 5% av vårt genetiska arv påverkar våra faktiska sjukdomar.  Genetiken bestämmer hur känslig varje individ är att utveckla sjukdom. Det är framför allt miljö, livsstil och näringsstatus som avgör hur dina gener uttrycks och eventuellt utvecklar sjukdom. Det positiva med det här, är att var och en kan påverka sin egen situation. En sjukdom kan alltså påverkas av den miljö man lever i, den mat man stoppar i sig och av situationer man utsätts för.

På Hypericum arbetar vi enligt det funktionsmedicinska konceptet där vi ser människan ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga, att vi tittat på hela människan utifrån historik, genetik, miljö, stress, kost och näringsstatus samt mycket annat som påverkar den nuvarande situationen. Hos oss hjälper vi dig att reda ut brister- och obalanser som kan ha negativ påverkan. Vi arbetar med effektiva funktionstester och analysmetoder där vi ser till människans näringsstatus, tarmflora, genetiska variationer, signalsubstanser, hormoner, födoämnesintoleranser, förekomst av parasiter och svamp, hjärta-/kärlfunktion, blodtryck och mycket mer.

Varje individ är unik

Att jobba som näringsterapeut kräver ett omfattande detektivarbete för att förstå vilka just dina behov är. Vi lyssnar noggrant på din berättelse för att få en förståelse vad som kan ligga bakom symptomen och orsaken till dina besvär. Med hjälp av din berättelse och våra analysmetoder skräddarsyr vi därefter en behandlingsplan just ämnad för dig. Behandlingsplanen är baserad på kost- och livsstilsråd för att du ska kunna må så optimalt som möjligt utifrån just dina förutsättningar. Vid behov kan näringsterapi rekommenderas

Vi är alla duktiga på att ta hand om vårt trädgårdsland, våra växter- och bilar. Vi ser till att växterna får vatten och näring, att de växer och mår bra, att bilen fylls på med drivmedel, olja och vatten och vi lämnar in bilen på besiktning varje år, allt för att bilen inte ska krascha och bli en dyr kostnad för oss. 

Vi borde liksom bilen besiktiga oss själva en gång om året. En årlig besiktning av kroppen ger oss en indikation hur vi kan förebygga sjukdom 

 

Nu erbjuder vi på Hypericum olika besiktningspaket - en billig livförsäkring för ett hälsosammare och friskare liv.

Maila pia@hypericum.se för mer information om besiktningspaketen.