Wellness Screeningjpg

EN FANTASTISK HÄLSOSCREENING

WELLNESS SCREENING

Wellness Screening är ett datorstött Lifestyle Management System som tar reda på hur din livsstil påverkar din hälsa. Screeningen är en evidensbaserad hälsoscreening.


Hälsoscreeningen ger oss svar på ca 40 fysiologiska hälsomarkörer


Baserat på resultatet från screeningen kan vi göra en individuell kost- och livsstilsplan med eventuellt kosttillskott som förstärkning

Screeningen ger dig svar med 40 medicinska markörer så som insulinresistens, högt blodtryck, gluten och mjölkintolerans, stress, återhämtning, sköldkörtelfunktion, inflammation, immunförsvar och många fler

Screeningen ger även råd om kost och näring

Wellness Screening ger en fysiologisk översiktsbild av din hälsa och förståelse till orsaken av de symtom som du känner

Självaste screeningen tar ca 10 minuter att genomföra och ger ca 40 markörer som visar hur din kropp faktiskt mår


Några av de markörer vi kan läsa av


Kroppssammansättning - bland annat BMI

Kondition - visar hur du mår fysiskt

Stress - fler olika markörer visar hur stress påverkar kroppen

Hjärnan - serotonin, dopamin och mental stress

Insulinresistens - komplikationer vid diabetes

pH värde och oxidativ stress - kan leda till sjukdom om den är kronisk

Låggradig inflammation - kan vara orsaken till dina symptom och leda till sjukdom

Cirkulation inklusive endotel funktion - visar hur bra kärlen fungerar

Hjärtat - visar hjärtfunktion och kärlmotstånd samt vaskulär ålder

Matsmältning - ger information om tarmproblem som kan vara orsakat av gluten eller stress

Underfunktion sköldkörtel - påverkar vårt hormonsystem

Autonoma nervsystemet - kopplat till utmattning


Wellness Screening logga

Wellness Screening

2 150 kr

Boka din screening i dag för en bättre hälsa eller för att du är nyfiken på hur din kropp verkligen mår


https://boka.se/hypericum


Välj - Nybesök - Kost- och näringsterapi med en stor Hälsoscreening av 40 hälsomarkörer - 75 minuter

"Våra kroppar är fantastiska, de talar till oss genom olika signalsystem"


20210129_134657jpg

Redan 460-377 f.Kr pratade vår medicinske förebild om hur viktig kosten var för välbefinnande och läkning av kroppen. Hippokrates var en grekisk läkare och är en av de mest framträdande personerna i medicinens historia. Hippokrates kallas "läkekonstens fader" för sina bidrag som grundare av den hippokratiska medicinska skolan vilket medfört och utvecklat discipliner inom dagens läkaryrke.


Hippokrates mest kända citat:


"Låt maten vara medicinen och medicinen vara maten"

Under de senaste decenniet har mycket forskning genomförts som stöttar forskningen om en kommunikation mellan hjärnan, tarmen och tarmfloran.  När vi äter, sover eller när vi är hungriga skickas signaler från tarmen upp till hjärnan även omvänt, från hjärna till tarm. Detta sker genom ”the gut-brain axis” (tarm-hjärna-axeln) som går via vagus nerven och involverar ett stort och komplext nätverk med alltifrån nervceller till immunceller, molekyler och bakterier.  

 Våra kroppar är fantastiska. De talar till oss genom olika signalsystem

Redan tidigt i livet kan kroppen signalera att något inte står rätt till. Det är kroppens sätt att ”ropa på hjälp”. Signalerna kan visa sig som allergi, psoriasis/eksem, stress, trötthet, sömnproblem, migrän/huvudvärk, magproblem och andra symptom. Det här är signaler som talar om för oss att något är fel och inte står rätt till. Tyvärr ignorerar många kroppens rop på hjälp och fortsätter med tidigare kost och livsstil utan att förändra något. Låter man symptomen fortgå kan långsamt låggradig inflammation byggas. Låggradig inflammation byggs långsamt upp under decennier och kan så småningom leda till sjukdomar som diabetes, hjärt-/kärlsjukdom, högt blodtryck, demens, Alzheimers, autoimmuna sjukdomar och många andra sjukdomar.  


Det är vårt eget ansvar hur vi mår. 

Små justeringar med hjälp av kost- och livsstil kan göra fantastiska förändringar som ger belöning i form av bättre hälsa- och välmående.


I dag vet man att endast 5% av vårt genetiska arv påverkar våra faktiska sjukdomar.  Genetiken bestämmer hur känslig varje individ är att utveckla sjukdom. Det är framför allt miljö, livsstil och näringsstatus som avgör hur dina gener uttrycks och eventuellt utvecklar sjukdom. Det positiva med det här, är att var och en kan påverka sin egen situation. En sjukdom kan alltså påverkas av den miljö man lever i, den mat man stoppar i sig och av situationer man utsätts för.

På Hypericum arbetar vi enligt det funktionsmedicinska konceptet där vi ser människan ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga, att vi tittat på hela människan utifrån historik, genetik, miljö, stress, kost och näringsstatus samt mycket annat som påverkar den nuvarande situationen. Hos oss hjälper vi dig att reda ut brister- och obalanser som kan ha negativ påverkan. Vi arbetar med effektiva funktionstester och analysmetoder där vi ser till människans näringsstatus, tarmflora, genetiska variationer, signalsubstanser, hormoner, födoämnesintoleranser, förekomst av parasiter och svamp, hjärta-/kärlfunktion, blodtryck och mycket mer.

Varje individ är unik

Att jobba som näringsterapeut kräver ett omfattande detektivarbete för att förstå vilka just dina behov är. Vi lyssnar noggrant på din berättelse för att få en förståelse vad som kan ligga bakom symptomen och orsaken till dina besvär. Med hjälp av din berättelse och våra analysmetoder skräddarsyr vi därefter en behandlingsplan just ämnad för dig. Behandlingsplanen är baserad på kost- och livsstilsråd för att du ska kunna må så optimalt som möjligt utifrån just dina förutsättningar. Vid behov kan näringsterapi rekommenderas

Vi är alla duktiga på att ta hand om vårt trädgårdsland, våra växter- och bilar. Vi ser till att växterna får vatten och näring, att de växer och mår bra, att bilen fylls på med drivmedel, olja och vatten och vi lämnar in bilen på besiktning varje år, allt för att bilen inte ska krascha och bli en dyr kostnad för oss.

Vi borde liksom bilen besiktiga oss själva en gång om året. En årlig besiktning av kroppen ger oss en indikation hur vi kan förebygga sjukdom


Kosttillskott ska inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen får ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för små barn.