Wellness Screeningjpg

ERBJUDANDE JUST NU 

Nybesök - Kost - och näringsterapi med en stor Hälsoscreening 

1499 kr (ordinarie pris 1999 kr)

(Erbjudandet gäller vid betalning senast 30 april och bokning senast 31 maj - 22)

Hälsoscreening med Wellness-Screening  är en evidensbaserad  hälsoscreening som tar reda på hur din livsstil påverkar din hälsa. Den ger oss svar på ca 40 fysiologiska hälsomarkörer där i bland  Kroppsammansättning (BMI), Kondition, Stress, Värden av serotonin, dopamin och mental stress,  pH värde, Oxidativ stress, Låggradig inflammation,  Hjärta & kärl,  Matsmältning, Underfunktion sköldkörtel,  Autonoma nervsystemet kopplat till utmattning, Cirkulation,  Insulinresistens och många fler markörer. Baserat på resultatet från screeningen kan vi göra en individuell kost- och livsstilsplan. 

En hälsosam livsstil är grunden för ett gott liv och bidrar till ett friskare samhälle


 ostron 1jpg

Våra kroppar är fantastiska, de talar till oss genom olika signalsystem 

20210129_134657jpg

Redan 460-377 f.Kr pratade vår medicinske förebild om hur viktig kosten var för välbefinnande och läkning av kroppen. Hippokrates  var en grekisk läkare och är en av de mest framträdande personerna i medicinens historia. Hippokrates kallas "läkekonstens fader" för sina bidrag som grundare av den hippokratiska medicinska skolan vilket medfört och utvecklat discipliner inom dagens läkaryrke. 

Hippokrates mest kända citat:

Låt maten vara medicinen och medicinen vara maten

      gut-brainjpg

Under de senaste decenniet har mycket forskning genomförts som stöttar forskningen om en kommunikation mellan hjärnan, tarmen och tarmfloran.  När vi äter, sover eller när vi är hungriga  skickas signaler från tarmen upp till hjärnan även omvänt, från hjärna till tarm. Detta sker genom ”the gut-brain axis” (tarm-hjärna-axeln) som går via vagus nerven och involverar ett stort och komplext nätverk med alltifrån nervceller till immunceller, molekyler och bakterier.  

 Våra kroppar är fantastiska. De talar till oss genom olika signalsystem

Redan tidigt i livet kan kroppen signalera att något inte står rätt till. Det är kroppens sätt att ”ropa på hjälp”. Signalerna kan visa sig som allergi, psoriasis/eksem, stress, trötthet, sömnproblem, migrän/huvudvärk, magproblem och andra symptom. Det här är signaler som talar om för oss att något är fel och inte står rätt till. Tyvärr ignorerar många kroppens rop på hjälp och fortsätter med tidigare kost och livsstil utan att förändra något. Låter man symptomen fortgå kan långsamt låggradig inflammation byggas. Låggradig inflammation byggs långsamt upp under decennier och kan så småningom leda till sjukdomar som diabetes, hjärt-/kärlsjukdom, högt blodtryck, demens, Alzheimers, autoimmuna sjukdomar och många andra sjukdomar.  

Det är vårt eget ansvar hur vi mår. 

Små justeringar med hjälp av kost- och livsstil kan göra fantastiska förändringar som ger belöning i form av bättre hälsa- och välmående.

I dag vet man att endast 5% av vårt genetiska arv påverkar våra faktiska sjukdomar.  Genetiken bestämmer hur känslig varje individ är att utveckla sjukdom. Det är framför allt miljö, livsstil och näringsstatus som avgör hur dina gener uttrycks och eventuellt utvecklar sjukdom. Det positiva med det här, är att var och en kan påverka sin egen situation. En sjukdom kan alltså påverkas av den miljö man lever i, den mat man stoppar i sig och av situationer man utsätts för.

På Hypericum arbetar vi enligt det funktionsmedicinska konceptet där vi ser människan ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga, att vi tittat på hela människan utifrån historik, genetik, miljö, stress, kost och näringsstatus samt mycket annat som påverkar den nuvarande situationen. Hos oss hjälper vi dig att reda ut brister- och obalanser som kan ha negativ påverkan. Vi arbetar med effektiva funktionstester och analysmetoder där vi ser till människans näringsstatus, tarmflora, genetiska variationer, signalsubstanser, hormoner, födoämnesintoleranser, förekomst av parasiter och svamp, hjärta-/kärlfunktion, blodtryck och mycket mer.

Varje individ är unik

Att jobba som näringsterapeut kräver ett omfattande detektivarbete för att förstå vilka just dina behov är. Vi lyssnar noggrant på din berättelse för att få en förståelse vad som kan ligga bakom symptomen och orsaken till dina besvär. Med hjälp av din berättelse och våra analysmetoder skräddarsyr vi därefter en behandlingsplan just ämnad för dig. Behandlingsplanen är baserad på kost- och livsstilsråd för att du ska kunna må så optimalt som möjligt utifrån just dina förutsättningar. Vid behov kan näringsterapi rekommenderas

Vi är alla duktiga på att ta hand om vårt trädgårdsland, våra växter- och bilar. Vi ser till att växterna får vatten och näring, att de växer och mår bra, att bilen fylls på med drivmedel, olja och vatten och vi lämnar in bilen på besiktning varje år, allt för att bilen inte ska krascha och bli en dyr kostnad för oss. 

Vi borde liksom bilen besiktiga oss själva en gång om året. En årlig besiktning av kroppen ger oss en indikation hur vi kan förebygga sjukdom 

 

Nu erbjuder vi på Hypericum olika besiktningspaket - en billig livförsäkring för ett hälsosammare och friskare liv.

Maila pia@hypericum.se för mer information om besiktningspaketen.