Priser & Bokning

Priser & bokning

Analyser

Hårmineralanalys - ( 2 träffar 30 + 60 min inkl. analys i USA) -  2499 SEK (inkl. moms)

ImuPro Analyssvar - 60 min - 1050 SEK (inkl. moms)

ImuPro Basic Provtagning - 30 min - 525 SEK (inkl. moms)

ImuPro Complete- Provtagning - 30 min - 525 SEK (inkl. moms)

ImuPro Screen-Provtagning30 min - 525 SEK (inkl. moms)

Behandlingar

CAV/Rf Cavitation- Ultraljudspolys RF-Radiofrekvens - 40 min - 865 SEK (inkl. moms)

CAV/Rf Cavitation- Ultraljudspolys RF-Radiofrekvens - 70 min - 1500 SEK (inkl. moms)

CAV/Rf Cavitation- Ultraljudspolys RF-Radiofrekvens - 100 min - 2165 SEK (inkl. moms)

CAV/Rf x 3 behandlingar - 100 min - 5895 SEK (inkl. moms)


Kostrådgivning & Näringsterapi

Återbesök kost- och näringsterapi - 60 min - 1050 SEK (inkl. moms)

Återbesök kost- och näringsterapi med stor Hälsoscreening som ger ca 40 markörer - 60 min - 1399 SEK (inkl. moms)

DETOX PAKET + 3 x Coaching tillfällen á 60 minuter- 60 min - 4384 SEK (inkl. moms)

Nybesök kost- och näringsterapi med en stor Hälsoscreening som ger ca 40 markörer - 75 min - 1999 SEK (inkl. moms)

Nybesök Kostrådgivning - 60 min - 1299 SEK (inkl. moms)

Nybesök näringsterapi och kostrådgivning - 75 min - 1595 SEK (inkl. moms)

Walk and talk (Kostrådgivning utomhus) - 60 min - 895 SEK (inkl. moms)