Zinkbrist - orsak till virus?

Vad är zink bra för? Zink behövs till ca 100 olika kroppsfunktioner och används som cofaktor* i fler än 40 viktiga enzymreaktioner, bl. a i matsmältningen. Zink hör till det mineral som är svårast för kroppen att ta upp från kosten. Zinkbrist kan kopplas till ett minskat immunförsvar och en ökad mottaglighet för infektioner.

Zinktillskott - En viruskämpe

Zinkbrist kan vara en orsak till virus och förkylningar. Zink har viktiga virusdödande egenskaper. Vid låga värden krymper brässen*, mjälten och lymfkörtlarna. Kroppen får minskat antikroppsskydd och minskad aktivitet hos mördarcellerna. Zinktabletter rekommenderas vid nedsatt immunförsvar t.ex vid frekventa långdragna luftvägsinfektioner och förkylningar. Brist på zink är vanligt hos äldre personer +50. Äldre har sämre zinkupptag vilket kan vara bidragande till varför de har sämre matlust och är mer infektionskänsliga. Zinktillskott kan i kombination med Vitamin A agera som ett kraftfullt vapen i kampen mot många olika typer av virus. Man har nu konstaterat att zink har en återställande och förebyggande funktion i samband med förkylningar.

I en studie som varade under 12 månader gav man barn i u-länder med lunginflammation samt diarré, som orsak till dödlighet, zink 1 gång i veckan i 12 månader. Barnen visade viktökning, minskade influensbesvär samt ökad överlevnad jämfört med barn som inte fick zinktillskott. Brooks WA. et al. Effect of weekly zinc supplements on incidence of pneumonia and diarrhoea in children younger than 2 years in an urban, low-income population in Bangladesh: randomised controlled trial” Lancet. 2005 Sep 17-23;366(9490):999-1004.

provrr 1jpg

Zink i mat

Zink är inte värmekänsligt vilket gör att förlusten av zink är mycket liten vid matlagning. I mat med födoämnen som sojaprotein, rödvin och laktos ökar upptaget av zink. Zinkupptaget ökar ihop med en proteinrik kost, det är ett av skälen till att man ofta hör att vegetabiliska alternativ ger ett sämre upptag.

Bästa källorna för zink i mat är;

·         Ostron

·         Torrjäst

·          Krabba

·          Lever och nöt

·          Cheddar

·          Rågmjöl

·          Kikärtor, nötter, frön, linser

 

Zinkbrist symtom - vad du bör hålla utkik efter

Symptom på zinkbrist kan som sagt vara långdragna förkylningar och luftvägsinfektioner. Vid cancer ser man ofta låga zinkvärden och höga kopparvärden. Anorexia och aptitrubbningar är vanligt vid zinkbrist. Har du stark illaluktande kroppslukt kan det vara ett symtom på zinkbrist. Vid brännskador, infektioner, intag av alkohol, riklig svettning och vätskedrivande medicinering utsöndras zink. Ökad risk att utveckla zinkbrist är vanligt hos gravida kvinnor som inte intar zinktillskott. Detta kan leda till eklampsi* och missfall.

Zinkbrist symptom;

·         Försenad könsmognad, prostatabesvär, impotens

·         Hudförändringar – akne, rocasea, psoriasis, eksem, husprickor

·         Nedsatt immunförsvar

·         Dålig kroppslukt

·         Bensår

·         Höga kolesterolvärden

·         Dålig lukt- och smakförmåga

·         Dålig aptit

 

Zinkbrist behandling - vad jag kan göra för dig

Min rekommendation är att gå till en näringsterapeut innan du gör din egen bedömning om din kropp behöver zink.  Att supplementera på egen hand utan att veta ditt absoluta behov av zink och andra nödvändiga näringsämnen kan ställa till med onödiga problem med hormonbalanser och andra problem i kroppen. Gör gärna en hårmineralanalys innan du gör din egen bedömning vad din kropp behöver läs mer här https://boka.se/hypericum/info.

 Det ger ett säkert resultat som visar hur din kropp mår just nu, har mått sedan fler månader- och ibland fler år tillbaka i tiden samt visar ditt behov av mineraler och vitaminer just nu. Vill du bara veta ditt zinkbehov finns ett mindre zinktest att göra. Fråga din näringsterapeut.

När ska man ta zinktillskott?

Zinktillskott är bra att ta i perioder av mycket stress och ansträngande motionspass. Zink har viktiga virusdödande egenskaper och är bra att ta vid infektioner och nedsatt immunförsvar. Det kan vara bra med ett zinktillskott om man är vegetarian, äldre person, bantar, har riklig mens, gravid eller är ammande. Ett zinktillskott kan vara bra efter en operation för att påskynda läkning av sår, vid hudutslag och olika eksem. 

blodplttar 1png

Bästa tid att ta zink är vid läggdags och på morgonen när man vaknar. Detta för att undvika kamp med andra mineraler om upptaget i tarmen. Vid intag av läkemedel intas zinktabletten 2 timmar före eller efter intag av medicinen.

Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken, Peter Willhelmsson ISBN:90-631-7910-5, 2011 och Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen. Klinisk tillämpning av hårmineralanalys David L. Watts ISBN 978-91-637-0773-5

*Ordlista; 

Cofaktor – är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga

Brässen – thymuskörteln (thymus) är ett viktigt organ i immunsystemet

Eklampsi – en utveckling av havandeskapsförgiftning med epilepsiliknande kramper

 

Obs! Kosttillskott ska inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen får ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för små barn.