Analyser

Analyser

Hårmineralanalys

Att analysera den näringsmässiga statusen genom HMA, hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom HMA visar graden av mineralretention i kroppen. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier. Förhållandet mellan mineralerna säger mycket om hur kroppen mår. Här kan vi t. ex utläsa hur väl binjurarna och sköldkörteln fungerar samt hur stressad man är.

En hårmineralanalys ger ett tillförlitligt svar på vilka tillskott av mineraler och andra spårämnen som behövs för att balansera upp kroppens näringsstatus.

En Hårmineralanalys kan rekommenderas för att bl. a hjälpa till att:

-Minska hormonella besvär - En grundorsak kan vara hög kopparhalt i förhållande till zink. Om du inte får ordning på den höga kopparhalten kan de hormonella problemen kvarstå trots behandling med andra preparat eller kroppsliga behandlingar

-Upptäcka vad som ligger bakom diffusa symtom - Tungmetaller kan ligga bakom många diffusa symtom som hudproblem, problem med hjärnhälsa, ledvärk eller andra symptom

-Hitta orsaker till trötthet och utmattning - I en hårmineralanalys kan man se grundläggande mineralmönster som kan tyda på ett överstressat system eller att kroppen har en tendens till utmattning

Baserat på analysresultatet får du individuella kost- och kosttillskotts rekommendationer till hjälp för att komma i bättre balans.  

Analysen inkluderar hårmineralanalys inkl. Klippning, analys, provsvar (inkl. kost- o näringsrekommendationer) och genomgång av provsvaret.

Födoämnesintolerans

ImuPro är utvecklat för att identifiera och analysera nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen i blodet. Födoämnesallergi typ III (IgG) är en fördröjd inflammatorisk reaktion där symtom uppstår först efter ett par timmar eller till om med ett par dagar efter att man har ätit ett specifikt födoämne. Detta medför att det är väldigt svårt att på egen hand identifiera vilket eller vilka ämnen det är som orsakar symtomen. Även om du äter hälsosamma och nyttiga födoämnen kan födoämnesallergier (typ III) skapa en låggradig inflammation i kroppen vilken i sin tur kan vara orsak till många hälsoproblem så som bl.a:

 • Kroniska mag- och tarmbesvär
 • Hudsjukdomar som Psoriasis, Atopiskt eksem, Rosacea
 • Ledvärk och reumatiska besvär
 • Kronisk trötthetssyndrom
 • Fibromyalgi
 • Diabetes typ2
 • Fetma 

  ImuPro finns i tre storlekar där olika många födoämnen mäts.

ImuPro Screen + analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du får med en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. En generell nutritionsguide med instruktioner medföljer.

 Födoämnen som ingår i ImuPro Screen+ (klicka på text så öppnas en fil)

  ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet.

 Födoämnen som ingår i ImuPro Basic (klicka på text så öppnas en fil)

  ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet.

Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutritionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt en receptbok som är anpassad efter ditt resultat.

 Födoämnen som ingår i ImuPro Complete (klicka på text så öppnas en fil)

Screening - Hälsoanalys

Wellness Screening är en kroppsscanning med modern evidensbaserad teknologi.

Denna effektiva Wellness-Medical-Screening ger på några minuter en fysiologisk panel, bestående av 40 - 60 olika biomarkörer som är mätbara indikatorer på ett biologiskt tillstånd.

Screeningen hjälper dig förstå din hälsostatus. Därmed vilka optimala livsstilsråd, kost- och träningsprogram som kan ge bäst effekt för just dig. Rekommendationer om lämpliga kosttillskott medföljer screeningen.

 Biomarkörer som bl.a. ingår:

 •           Hjärta- och cirkulation
 •          Kväveoxid – Endotel funktion
 •          Stress – Autonoma nervsystemet
 •          Kroppssammansättning
 •          Syremättnad, VO2 max
 •          Insulin resistans
 •          Låg-gradig kronisk inflammation
 •          Hjärnan – (serotonin, dopamin och noradrenalin)
 •          Matsmältningssystem
 •          Neuropati
 •          PH balans, oxidativ stress
 •          Metabolism – Sköldkörtel
 •        Lever/Njure

Övriga Funktionsmedicinska analyser

 • Analys av bakterier, svampar, candida och parasiter mm
 •  DNA – analyser (kost, hälsa, mind, hud, sport, östrogen)
 •  Dutchtest – komplett hormontest
 •  Celiaki och gluten
 •  Organiska syror & miljögifter
 •  Borrelia
 •  Tarmpermeabilitet, genomsläpplighet (läckande tarm)