Paketerbjudanden

Paketerbjudanden

Paket - Hårmineralanalys Klippning, Analys, Provsvar, Uppföljning, Om-analys

 Mineraler och vitaminer är livsviktiga för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet mellan dem har stor betydelse för optimal hälsa. Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. Hårmineralanalys innebär att via håret analysera och kontrollera sin näringsstatus och eventuell tungmetallbelastning. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Att analysera den näringsmässiga statusen genom HMA analys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen – mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.

Paketet omfattar: 

 • Klippning vid  analystillfället  30 min
 • Analyssvar                                        60 min
 • Uppföljning                                      60 min efter ca 6 veckor
 • Klippning vid om-analys          30min efter ca 3 – 6 månader
 • Analyssvar                                       60 min

Hälsoanalyspaket – Hälsoscreening med Wellnes- screening, hårmineralanalys och Imu Pro Screen+

Ett hälsoanalyspaketet som är bra för dig som inte vet var du ska börja. Här får vi svar på många markörer som födoämnesintoleranser, vitamin-, mineral- och tungmetallsstatus, hur väl binjurarna och sköldkörteln fungerar samt hur stressad man är. Dessutom mäter vi följande biomarkörer:

Hälsoanalyspaket – Hälsoscreening med Wellnes- screening, hårmineralanalys och Imu Pro Screen+

Ett hälsoanalyspaketet som är bra för dig som inte vet var du ska börja. Här får vi svar på många markörer som födoämnesintoleranser, vitamin-, mineral- och tungmetallsstatus, hur väl binjurarna och sköldkörteln fungerar samt hur stressad man är. Dessutom mäter vi följande biomarkörer:

 

 •          Hjärta- och cirkulation
 •          Kväveoxid – Endotel funktion
 •          Stress – Autonoma nervsystemet
 •          Kroppssammansättning
 •          Syremättnad, VO2 max
 •          Insulin resistans
 •          Låg-gradig kronisk inflammation
 •          Hjärnan – (serotonin, dopamin och noradrenalin)
 •          Matsmältningssystem
 •          Neuropati
 •          PH balans, oxidativ stress
 •          Metabolism – Sköldkörtel
 •          Lever/Njure

Paketet omfattar:

Första träffen 90 minuter
 • Klippning hår (Hårmineralanalys)
 • Blodprov intoleranstest (ImuPro Screen
 • Hälsoscreening - Wellness- screening med svar
Andra träffen 60 min
 • Analyssvar av hårmineralanalysen (HMA)
 • Analyssvar av Imu Pro Screen (födoämnesintolerans)