Kostrådgivning

Kostrådgivning

"Kosten är ett av det mest kraftfulla verktygen som finns när du vill påverka sin hälsa, tarmflora och välmående"


Kosten har stor betydelse för hur vi mår och för hur vi förebygger sjukdom. Med rätt kost har du möjlighet att t. ex förbättra en autoimmun sjukdom och kronisk inflammation. Sjukdom byggs långsamt upp och ibland blossar sjukdom upp i samband med olika situationer som händer i livet. Att vara i ständig stress påverkar också kroppen negativt. Stress är till för att skydda oss i situationer som när vi tidigare befann oss på savannen. Sömn och livsstilsval påverkas också av kosten.Som näringsterapeut ger jag råd om hur man behåller eller återställer kroppens naturliga näringsbalans. Jag ger råd om kost och näringsämnen som kan förbättra de biokemiska, fysiologiska och psykologiska funktionerna i kroppen. Kanske behöver du förändra något för att må bra. Jag ger dig nycklar för att optimera ditt fysiska, emotionella och mentala välmående. Eventuellt behövs en individbaserad kost, förändrad livsstil samt rätt tillförd näring för att må optimalt bra. Jag vägleder dig till bättre hälsa, välmående och ett friskare liv.

Vid första besöket görs en anamnes och fler formulär fylls i för att få veta mer om nuvarande- och tidigare hälsa. Ett detektivarbete kan börja och kost och kosttillskott rekommenderas. (för -och efterarbete ingår)