Näringsterapi

Näringsterapi 

 Näringsterapi innebär att jag hjälper mina klienter att förbättra och optimera den allmänna hälsan. Näringsterapeutens jobb brukar liknas vid ett detektivarbete. Genom en grundlig inhämtning av information från klienten via anamnes, frågeformulär och eventuellt analyser arbetar vi tillsammans mot målet att lösa orsaken till problemet. Alla är vi individer och många gånger krävs det olika behandlingar för samma symptom.

Att jobba som näringsterapeut handlar om att jag jobbar inom begreppet funktionsmedicin. Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symptom. Inom funktionsmedicinen ser man till hela människan och hur hälsan påverkas av allt som berör oss. Att läka är ingen quick fix. Det kan ta flera år. Man kan likna läkningen vid en lök som skalas av lager för lager för att komma åt orsaken. Under vägen kan nya symptom blossa upp. Detta är förmodligen tack vare att kroppen läker och vi på vägen kommer åt olika orsaker till problemet. Under varje lager i löken döljer det sig helt enkelt orsaker till problemet. Uppföljning sker med jämna mellanrum för att justera och se till att vi är på rätt spår. Ibland kan vi behöva ta till kliniska analyser för att komma vidare i detektivarbetet. Många gånger visar det sig att det är födoämnen som man inte tål som orsakar problemet. Tål man inte gluten kan det orsaka en ”läckande tarm”. Då behöver tarmen läkas. En läckande tarm kan vara orsak till följande:


Det är aldrig för sent att ta tag i sin hälsa. Sjukdom byggs upp under lång tid. Läkningen brukar gå fortare men man måste ha tålamod då det kan bli bakslag på vägen. Bäst är att upprätthålla sin hälsa genom att ständigt förebygga sjukdom. Detta gör man enklast genom att varje år göra en ”besiktning” av sig själv. Jag erbjuder därför olika hälsopaket som jag rekommenderar för att upprätthålla en frisk hälsa.